koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

1. Katsetame arvutimänge!

2. Teeme ise mängu!

1. PROOVIME ÜHTE HITTVAHENDIT ÕPETAJATE ​ SEAS - ​ LEARNINGAPPS.ORG!
   
2. NÄIDISMÄNGUD
Näited:
“Aastaajad” (pildimemoriin)
Muinasjutt “Kanaema kook” (ristsõna)
“Matkasellid” (grupeerimise pusle videoga)
Muinasjutt “Loomade karneval” (sõnarägastik)
“Kehaosad” (märkimine pildil)
“Taime kasvamine” (järjestamine)
“Elusloodus” (sorteerimine)
“Farm animals and birds” (sorteerimise pusle, sõna ja videoga)
“Helid, mida me teeme” (paaride leidmine, teksti ja helifailiga)
“Soojal maal elavad loomad” (memoriin, pildi ja tekstiga)
“Elekter- mõisted” (paariliste leidmine, pildi ja tekstiga)
“Pole sugugi hirmus” (lünktekst video põhjal)
“Puuviljad” (sobitamine pildiga, mitmele mängijale)
“Rahvakalendri tähtpäevad” (Kuldvillak, mitmele mängijale)
“Vanasõnad” (Miljonimäng)
“Tšunja” (lausete järjestamine multifilmi põhjal)
“Ajaühikud” (järjestamine – mitme mängijaga mäng)
“Mõista, mõista” (valikvastustega mäng, mitmele mängijale)

3. JULGE PEALEHAKKAMINE ON POOL VÕITU! ​ TEEME MÄNGU!

Kellel pilte vaja, soovitan kasutada keskkonda https://pixabay.com/