koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Saame tuttavaks

Kaardistame oma oskused.

TÖÖÜLESANNE (A) :

1. Ava arvutis olev dokumendiprogramm.

2. Koosta enesetutvustus, lähtudes järgmistest aspektidest:

 • lühike enesetutvustus (kes sa oled ja kust sa tuled)
 • varasema haridustee lühikirjeldus
 • hobid, harrastused, huvid
 • arvutioskuste ja -kasutuse lühikirjeldus
 • miks valisid just selle elukutse edasiõppimiseks
 • kuidas arvutioskus sulle sinu tulevases ametis kasuks võiks tulla
3. Vorminda tekst, lähtudes järgmistest nõuetest:
 • kirja suurus 12 
 • kirjastiil Arial või Times New Roman
 • tekst on rööpjoondatud
 • dokumendi päises on sinu nimi ja tänane kuupäev
 • lisa sind iseloomustav pilt, mille veebist leiad (kui see pole sinu pilt, jälgi autoriõigusi)
 • teksti pikkus min 100 sõna, maksimaalselt 200 (jälgi sõnaarvestust)
4. Salvesta dokument, olles eelnevalt arvutis olevasse dokumendikausta loonud omanimelise alamkausta.
5. Ava oma postkast ja saada loodud dokument õpetajale aadressil [email protected]
6. Kustuta loodud kaust ja dokument arvutist.

Aega tööülesande jaoks on 30 minutit. 

LISAÜLESANNE (kui jõuad varem valmis):
Ava keskkond https://edpuzzle.com/
Loo endale konto (juhend)
Ühine klassiga koodi  ao7kjR abil.
Vaata kommenteeritud videot interneti sündimisest ja vasta videos olevatele küsimustele.

Hinda oma võimalusi õppetööks

Hinda oma oskusi iseseisvaks eluks

Saada link oma tulemustega õpetajale aadressile [email protected]

Interneti põhimõisted

Tööalased põhimõisted

Arutle kaaslastega, milliseid mõisted võiks Sul tulevases töös kõige rohkem vaja minna. Pange need ideekaardile kirja.

Iseseisev töö järgmiseks tunniks

1. Loo endale Google konto (gmail), kui Sul seda veel ei ole.

2. Uuri, milliseid Google tooteid Sa oma kontoga kasutada saad. 

3. Loo Google Drives dokument, milles kirjeldad Google tooteid, lähtu järgmisest aspektidest

 • toote lühikirjeldus
 • kuidas toode saaks Sinu elus kasulik olla
 • milliseid tooteid juba kasutad ja kuidas, too näiteid (n blogi aadress vm)
 • vorminda oma töö samamoodi, nagu tunnis vormindasid oma enesetutvustuse
 • jaga dokumenti õpetajaga ([email protected]), anna õpetajale kommenteerimisõigus

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.