koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Tänased tegevused on arvestatud, kui...

sinu õppeplaan

1. Sa oled Google Drives valmis saanud ühe töövahendi iseloomustuse (A).
2. Sa oled teinud kolm pilti ja need Google Drive tekstidokumenti lisanud.
3. Sa oled vormistanud oma tööd vastavalt vormistusjuhendile (A).
4. Sa oled need kaks faili õpetajaga jaganud.

Täna õpid sa...

sinu arenguplaan

  • iseseisvat ajaplaneerimist - kuidas ettenähtud töö 90 minutiga valmis saada
  • tööjuhendi lugemist ja loetust arusaamist
  • koostööd kaaslasega
  • Google Drive dokumendi loomist, töötlemist ja jagamist
  • korrektse ametikeele kasutamist e-kirjas
  • oma nutiseadme kasutamist vastavalt tööjuhendile
  • dokumendi korrektset vormistamist

Tuletame meelde eelmises tunnis õpitut

Vestlus: falihaldus, Drive, e-post

Test falihaldusest: Kahoot.it

1. Eelmise tunni tegemata tööd - ühisdokumendi loomine

Kes ei jõudnud, teeb ära eelmise tunni töö: 

1. Leia endale töökaaslane.

2. Avage kumbki oma Google Drives kaust nimega Arvutiõpetus või loo see.

3. Kontrolli, kas eelmises tunnis koostatud dokument failihalduse kohta asub selles kaustas.

4. Kontrolli, kas Sina näed kaaslase faili. Kui ei, siis jagage neid omavahel. Jaga oma dokumenti ka õpetajaga [email protected]

5. Lugege üksteise kirjapandut ning arutlege, mis teie kahe tööst oleks kõige tähtsam, mida teistega jagada.

6. Avage paarilisega koos ühes arvutis ühisdokument, kirjutage ühte lahtrisse oma nimed ja pange teise lahtrisse kirja kolm olulisemat teadmist, milles te omavahel kokku leppisite.


2. Tööde vormistusjuhend Haapsalu Kutsehariduskeskuses

1. Loe hoolega läbi HKHK tööde vormistusjuhend ja kasuta seda järgmistes töödes.

2. Kui Sul tekib küsimusi, tõmba küsitav koht plokki ja esita küsimus kommentaarina.

3. Google Drive tekstidokumendi loomise teooria

Vaata videot, kuidas Google Drives tekstidokumenti luua.

4. Google Drive tekstidokumendi loomise praktika nr 1

1. Loo Google Drives uus tekstidokument. 

2. Valmistu kirjutama lühikest tekst ühe tööriista kohta - iseloomusta seda. Lisa ka pilt sellest tööriistast. Kui Sul endal kohe meelde ei tule, milliseid tööriistu on olemas, mängi mängu (ühenda tööriist ja nimi):

3. Vali nüüd üks tööriist, otsi internetist selle kohta infot ja koosta töövahendi iseloomustus. Lisa ka pilt (ära unusta autoriõigusi).

4. Vorminda oma tekst, lähtudes miinimunõuetest, mida kasutasime esimese tunni ülesandes.

5. Jaga oma tööd õpetajaga.

5. E-post ja nutikad vahendid

Proovime kasutada e-kirja kirjutamist ja töötamist nutitelefoni või tahvelarvutiga.

Selleks:

1. Veendu, et Sinu telefonil või tahvlil on valmidus a) pildistamiseks, b) e-kirja saatmiseks. Kui Sul nutikat vahendit ei ole, küsi õpetajalt.

2. Mine õue ja tee mõned pildid:

a) pilt millestki, mis on sinine

b) pilt mingi objekti detailist

c) pilt objektidest, mida on viis.

3. Tule klassi tagasi ja saada need pildid oma seadmest e-postiga koos korrektse kaaskirjaga õpetajale. Saada iseendale ka.

Midagi sinist :)

6. Google Drive tekstidokumendi loomise praktika nr 2.

1. Leia oma postkastist iseendale saadetud kiri, kus sees on Sinu pildistatud kolm pilti. 

2. Loo endale Google Drives uus kataloog nimega Fotod ja salvesta need pildid oma Google Drivesse.

3. Ava uus Drive tekstidokument ja lisa sinna need kolm pilti järgmistel tingimustel:

a) iga pilt asub eraldi leheküljel;

b) dokumendil on tiitelleht, mille pealkirja mõtled ise välja;

c) iga pildi alla kirjuta fototf iseloomustav tekst (3 - 5 lauset).

4. Jaga oma tekstidokumenti sama kaaslasega, kellega töötasid koos ülesandes 1. Jaga oma tööd ka õpetajaga.

5. Täienda kaaslase pildiallkirju ühe lausega, kasuta rohelist värvi.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.