koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Hea õppija! Palun vaata ÕISist üle, kas oled igas tunnis saanud vähemalt ühe arvestuse. Kui midagi on puudu, palun tee oma töö lõpuni valmis ja esita. 
Kui Sa oled enda arvates töö valmis teinud või Sa ei saa aru, mis puudu jääb, konsulteeri õpetajaga.

Sinu tänased tegevused on arvestatud, kui...

eesmärgid

1. Sa oskad Wordis teksti toimetada.
2. Sa oskad Wordis tabelit koostada.
3. Sa oled oma dokumendid laadinud Google Drive kausta ja seda õpetajaga jaganud.

1. ülesanne. Teksti toimetamine tekstitöötlusprogrammiga Word.

1. Lae oma arvuti kõvakettale fail harjutus_1.

2. Fail sisaldab nii õpetust kui ülesandeid. Loe hoolega ja täida dokumendi olevad ülesanded.

3. Lae fail oma Google Drive kettale dokumendikausta.

4. Kustuta fail arvuti kõvakettalt.

2. ülesanne. Tabeli koostamine

1.  Loe teksti ja koosta selle põhjal tabel. Kas koostad tabeli Wordi või Google Drive abil, on Sinu valik Jaga tabelit õpetajaga..


Tekst

300-lt põhikooli õpilaselt küsiti, missugust looma peavad nad lemmikloomaks.

Vastajaid oli igast kooliastmest, s.o. 1.-3. klassist (I kooliaste), 4.-6. klassist (II kooliaste) ja 7.-9. klassist (III kooliaste) võrdselt.

Neid õpilasi, kelle lemmikloomaks oli koer, oli kõige rohkem, ühtekokku 120, sealjuures pidasid koera oma lemmikuks 45 I kooliastme ja 40 II kooliastme õpilast. Kass oli lemmikloomaks 30-l 1.-3. klassi õpilasel, 15-l 4.-6. klassi ja 10-l 7.-9. klassi õpilasel, hobust nimetasid vastavalt 20, 40, 50 õpilast. Mingisugust muud looma- kilpkonna, papagoid, merisiga jt- oli nimetatud 15 korda, igas kooliastmes ühepalju kordi.

3. ülesanne. Koomiksi koostamine

1. Joonista neljast ruudust koosnev tabel. 

2. Mõtle välja üks lugu, vali tegelased ja sündmus (võib olla n mõni anekdoot).

3. Kasuta Lõikepilte ja jutumulle ning koosta koomiks. Vaata näidet.

Vahelduseks mängi klaviatuurimänge.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.