koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Hea õppija! Palun vaata ÕISist üle, kas oled igas tunnis saanud vähemalt ühe arvestuse. Kui midagi on puudu, palun tee oma töö lõpuni valmis ja esita. 
Kui Sa oled enda arvates töö valmis teinud või Sa ei saa aru, mis puudu jääb, konsulteeri õpetajaga.

Tänased tegevused on arvestatud, kui...

sinu õppeplaan

  1. ... sa oskad faili vormindada ka Google Drive vahenditega
  2. ... sa tunned ja oskad kasutada klaviatuuri funktsioone (A)
  3. ... sa oskad vormindada suuremahulist faili

Täna õpid sa...

sinu arenguplaan

  • töötama erinevate tekstiredaktoritega
  • klaviatuuri efektiivselt kasutama
  • erinevaid operatsioone, mis on vajalikud teksti (n referaat, uurimistöö, praktika aruanne) üldiseks korrektseks vormindamiseks
  • tööjuhendit lugema ja selle järgi töötama
  • aega oma tööulesannete vahel jaota,

1. ülesanne. Tekstitöötlus Google Drives

1. Kopeeri (Fail-Tee koopia) Google Drivesse sama harjutus, mida Sa eelmises tunnis Wordis tegid ning katseta, kas Drives toimib kõik samamoodi. Jaga uut dokumenti õpetajaga. Jälgi, et tegemist oleks harjutuse koopiaga!!!

2. ülesanne. Klaviatuuri funktsioonid MS Wordis

1. Ava harjutus, lae see arvuti kõvakettale ning soorita selles olevad ülesanded. 

2. Salvesta harjutus pdf-formaati.

3. Lae dokument Google Drive kataloogi ja jaga õpetajaga.

3. ülesanne. Pikema teksti vormindamine MS Wordis

Suuremamahulise teksti korrastamine on omaette töö, mida samuti tuleb harjutada. Selleks kasutame ühte juba valmis teksti. Teksti vormindamiseks on olemas juhend, mis on mõeldud Word 2007 jaoks. Kui kasutad uuemat Wordi, leia sobivad käsud iseseisvalt.

Õppeülesanne on võetud lehelt http://cmsimple.e-ope.ee/arvuti/?1._Arvuti%F5pe:Tekstit%F6%F6tlus:%D5ppe%FClesanne


1. Salvesta oma arvutisse tekst Lapimaast.

2. Salvesta või ava ka juhend.

3. Vorminda tekst vastavalt juhendile.

4. Lae dokumendt Google Drive kataloogi ja jaga õpetajaga.

Vaheülesanded, kui vajad ajule puhkust

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.