koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Tänased tegevused on arvestatud, kui...

sinu õppeplaan...

  • ... Sa oled korrigeerinud suuremahulise dokumendi (A)
  • ... Sa oled loonud vaimuka ja kvaliteetse koomiksi teemal "Asjade internet" (A)
  • ... Sa oled loonud andmete põhjal tabeli

Täna õpid sa...

sinu arenguplaan

  • ... suuremahulise tekstidokumendi vormindamist
  • ... piltide ja tekstide paigutamist tekstidokumenti
  • ... andmete lugemist ja tabelisse paigutamist

1. ülesanne. Pikema teksti vormindamine MS Wordis (eelmises tunnis alustatud töö)

Suuremamahulise teksti korrastamine on omaette töö, mida samuti tuleb harjutada. Selleks kasutame ühte juba valmis teksti. Teksti vormindamiseks on olemas juhend, mis on mõeldud Word 2007 jaoks. Kui kasutad uuemat Wordi, leia sobivad käsud iseseisvalt.

Õppeülesanne on võetud lehelt http://cmsimple.e-ope.ee/arvuti/?1._Arvuti%F5pe:Tekstit%F6%F6tlus:%D5ppe%FClesanne


1. Salvesta oma arvutisse tekst Lapimaast.

2. Salvesta või ava ka juhend.

3. Vorminda tekst vastavalt juhendile.

4. Lae dokumendt Google Drive kataloogi ja jaga õpetajaga.

2. ülesanne.  Pildi ja tabeli koostöö. Valmista Wordis koomiks.

Selles ülesandes tuleb sul omavahel ühendada pilt, tekst ja tabel. Sa ju tead, mis on koomiks? Täna koostad selle ise. 

Teemaks on: Asjade internet. Mis see on loe siit: http://majandus24.postimees.ee/3199527/asjade-internet-uued-voimalused-uued-riskid

Mina korjan teie koomiksid kokku ja teen nendest veebiraamatu, mida me kõigile vaatamiseks jagame.


Kuidas teha:

1. Loo Wordis tabel nelja võrdse ruuduga, mis mahul ühelel A4 paberile. Enne tabeli loomist keera leht horisontaalasendisse.

2. Mõtle välja süzee (kes kellega räägib või millega ja mida teeb, lugu peab ära mahtume neljale pildile).

3. Leia internetist sobivad pildid, sealhulgas ka taustapilt. Ära unusta autoriõigusi, me koostame ikkagi raamatut. Soovitan kasutada pildipanka pixabay.com

4. Tee koomiks valmis.

5. Saada fail e-mailiga õpetajale. E-mail on korrektselt koostatud.

3. ülesanne. Andmetöötlus

1.  Loe teksti ja koosta selle põhjal tabel. Kas koostad tabeli Wordi või Google Drive abil, on Sinu valik Jaga tabelit õpetajaga..


Tekst

300-lt põhikooli õpilaselt küsiti, missugust looma peavad nad lemmikloomaks.

Vastajaid oli igast kooliastmest, s.o. 1.-3. klassist (I kooliaste), 4.-6. klassist (II kooliaste) ja 7.-9. klassist (III kooliaste) võrdselt.

Neid õpilasi, kelle lemmikloomaks oli koer, oli kõige rohkem, ühtekokku 120, sealjuures pidasid koera oma lemmikuks 45 I kooliastme ja 40 II kooliastme õpilast. Kass oli lemmikloomaks 30-l 1.-3. klassi õpilasel, 15-l 4.-6. klassi ja 10-l 7.-9. klassi õpilasel, hobust nimetasid vastavalt 20, 40, 50 õpilast. Mingisugust muud looma- kilpkonna, papagoid, merisiga jt- oli nimetatud 15 korda, igas kooliastmes ühepalju kordi.

Ajupuhkuseks mängi eelmise tunni mänge!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.