koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Tänased tegevused on arvestatud, kui...

sinu õppeplaan

  • ... Sa oled läbi vaadanud ja järele teinud videojuhendites olevad õpetused
  • ... sa oled täitnud tabeli andmetega
  • ... Sa oled ise koostanud tabeli ja täitnud andmetega (A)

Täna õpid sa...

sinu arenguplaan

  • ... tabelarvutuse põhitõdesid
  • ... andmeid koguma ja sorteerima
  • ... videojuhendi järgi töötamist

Milleks meile tabelarvutus?

Loe ja mõtle kaasa!


„Palun ütle oma kinganumber, pikkus ja vanus“. See küsimus võib sulle tunduda ehk kummaline, kuid kas sa tead, millise ühe sõnaga võib võtta kokku need kolm oodatavat vastust.  Selleks on sõna „andmed“. Mõtle, milliseid vastuseid sinult oodatakse?

Mõtle, milliseid vastuseid selle küsimusega sinult oodatakse?

Kui küsitleja soovib samu andmeid saada mitmelt inimeselt, on tal lõpuks terve hulk erinevaid väärtusi, mida ta saab kasutada ja mille põhjal uurida erinevaid seoseid. Näiteks võib omavahel võrrelda kõikide vastajate kinganumbreid ja vanust ning püüda aru saada, kas nende numbrite vahel esineb seost. Kas vanuse suurenemisel suureneb ka kinganumber?


Selleks, et erinevaid andmeid mugavalt hoida ja neid uurida, kantakse saadud informatsioon tabelisse. Tabel on lahtritena korrastatud andmete esitus. 

Tabelisse sisestatud andmetega saame teha erinevaid tehteid, mida nimetatakse tabelarvutuseks. Tabelarvutust võib vaja minna vaja näiteks eelarve koostamiseks, pere sissetulekute ja väljaminekute haldamiseks jne. 

Tuntumad andmetöötlusprogrammid on Microsoft Office paketti kuuluv Excel, OpenOffice ja LibreOffice andmetöötlusprogramm Calc. Lihtsustatud andmetöötluse võimalusi pakuvad veebipõhised programmid, näiteks GoogleDocs keskkonnast leiame töölehe Arvutustabel e Spreadsheet.

Katsetame!

1. Logi sisse oma Google Drive kontole.

2. Ava FAIL.

3. Tee sellest endale koopia (Fail-Tee koopia)

4. Täida tabel andmetega.

5. Jaga oma faili õpetajaga.

Andmetöötluse põhialused

Tööjuhend:

1. Ava lehekülg http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tabelarvutus.html (vajad kõrvaklappe)

2. Ava ka arvutis olev andmetöötlusprogramm Exel

3. Ava  Tabelarvutust tutvustav alammenüü ja tutvu sisuga. Kindlasti kuula videojuhendit ja proovi oma Exelis asju kaasa teha. Kui Sa seda juba tead, liigu õppetükis edasi. Igal juhul soorita enesekontrollitestid. Pärast iga testi näita tulemust õpetajale.

Praktiline töö nr 1

1. Koosta tabel autode kohta (vaata näidist).

2. Proovi Exelis või Drives teha samasugune tabel (samasugused lahtrid, sama kujundus, kuid võid lisada ka oma andmelahtreid, mida pead oluliseks).

3. Täida tabel internetist leitud andmetega 10 masina kohta. Tabeli koostamise aluseks võta üks kindel tunnus, n vaatled ainult ühte marki autosid või ühe väljalaskeaasta autosid või hoopis ühte värvi autosid jne).

5. Salvesta töö oma Drive kausta (loo uus kasut nimega Andmetöötlus) ja jaga kausta õpetajaga.

Lisaülesanne kiirematele

1. Ava lehekülg http://www.tyripk.ee/laine/excelharjutus.htm

2. Tee järjest ära leheküljel olevad harjutused. 

3. Harjutuse fail lae Drivesse ja jaga õpetajaga.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.