koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Sinu tänased tegevused on arvestatud, kui...

eesmärgid

  • ... Sa oskad lihtsamaid valemeid koostada
  • ... Sa suudad leida internetist informatsiooni, selle järgi koostada tekstidokumendi ja tabeli

Ülesanne 1. Valemite koostamine

1. Ava Drive FAIL ja proovi koostada mõned valemid.

2. Jaga omaloodud faili õpetajaga.

Ülesanne 2. Hakkame ehitama!

1. Ava Drive FAIL ja täida töökäsk.

2. Saada oma fail e-kirjaga õpetajale.

NB! Pead kasutama nii dokumendi- kui tabeltöötluspragramme!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.