koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Sinu tänased tegevused on arvestatud, kui...

sinu õppeplaan

  • ... Sa oskad lihtsamaid valemeid koostada
  • ... Sa suudad leida internetist informatsiooni, selle järgi koostada tekstidokumendi ja tabeli (A)

Täna õpid sa...

sinu arenguplaan

  • ... valemite koostamist tabelarvutusprogrammis
  • ... info otsimist internetist
  • ... tellijale hinnapakkumise koostamist
  • ... dokumendipaki kokkupanemist, kasutades nii teksti- kui tabetöötlusprogramme

Ülesanne 1. Valemite koostamine

1. Ava Drive FAIL ja proovi koostada mõned valemid.

2. Jaga omaloodud faili õpetajaga.

Ülesanne 2. Hakkame ehitama!

1. Ava Drive FAIL ja täida töökäsk.

2. Saada oma fail e-kirjaga õpetajale.

NB! Pead kasutama nii dokumendi- kui tabeltöötluspragramme!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.