koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Sinu tänased tegevused on arvestatud, kui...

sinu õppeplaan

  • ... Sa oled tutvunud hea esitluse koostamise põhimõtetega
  • ... Sa oled kas üksi või tiimiga koostanud esitluse eelmises tunnis kogutud andmete põhjal (A)
  • ... Sa oled vastanud tagasisideküsimustikule

Täna õpid Sa...

sinu arenguplaan

  • ... koostama kogutud andmete põhjal esitlust
  • ... meeskonnas töötama
  • ... tekstist oluliseima väljatoomist

Ülesanne 1. Hea esitluse teooria

1. Tutvu hea esitluse teooriaga.

2. Tutvu Google Esitluse koostamise juhendiga

Ülesanne 2. Koosta esitlus

Koosta esitlus eelmises tunnis kogutud andmete põhjal ehk siis remondiks vajalike materjalide kohta (kogusid andmeid tekstidokumenti). Kui Sa andmeid koguda ei jõudnud, tee seda nüüd nign kanna leitud info otse esitlusprogrammi.


Slaidiprogrammi võid koostada üksi või koos meeskonnaga (kuni kolm inimest). Sellisel juhul üks alustab esitluse koostamist ning jagab seda kaaslastega. Jagage omavahel ära, kes mingit materjali tutvustab. 


Kasuta Google Drive esitluse koostamise programmi. 

Iga materjali jaoks on üks slaid.


Vajadusel vaata näidiseid:

Alustamine:

Tiitelslaidi koostamine:

Näidisslaid:

Ülesanne 3. Kursuse lõpetamine

Kui Sul on mõni töö tegemata...

       ... tee see praegu valmis!


Kui Sul on kõik tehtud...

     ... täida ÕISis tagasisideküsimustik

     ... mängi eelmistes tundides kasutusel olnud mänge

     ... soovita õpetajale mõnda muud head mängu, mida võiks järgmises tegevustes kasutada (kirjuta õpetajale mängu tutvustav e-kiri)

Meie kursus on lõppenud!
 Tänan Sind koostöö eest!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.