koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

1.Sissejuhatus ainesse. 

Tutvumine õppekavaga.

1.1. Leia info!

Ava bürootöö eriala rakenduskava ja leia moodul nr 2  "Bürootöö haldus".

1.2. Loe ja süvene!

Tutvu mooduli õpiväljunditega/ teemadega/hindamiskriteeriumitega.


1.3. Analüüsi loetut

Kirjuta välja kõik teemad, mida tuleks käsitleda arvutiõpetuse tunnis.


Proovi ennast väljendada lühidalt. Saad kirjutada kuni 10 teemat,igale teemale on kirjutusväljal eraldatud oma rida.

NB! Teema ei pea olema "teema" all, vaid idee mingi asja käsitlemiseks võib tulla ka õpiväljunditest või hoopis hindamiskriteeriumitest.

Weebly õpimapp?

 

2. E-post ja e-kiri. Elementaarnõuded.

Bürootöö üks põhitöövahendeid on e-post, misttõttu pööratakse sellele palju tähelepanu. 

2.1. Loe ja jäta meelde!

Loe läbi Haapsalu Kutsehariduskeskuse meelespea "E-kirja hea tava"

2.2. Loo kirja sisu

Ava veebileht Skillage.eu ja tee ära seal olev test.
Testi tulemus laadi pdf formaadis arvutisse.

2.3. Vormista e-kiri

Leia veebist õpetaja ametlik e-mail ja kirjuta talle e-kiri.
Kirja sisus analüüsi lühidalt:
  • milliseid järeldusi oma IKT oskustest selle testi alusel teed
  • mida sa juba tead/oskad
  • mida tuleks juurde õppida
Lisa kirjale manusena pdf Skillage.eu tulemustega.

2.4. Gmaili postkasti seadistamine

Abimaterjalid:

G-mail teenuse kasutamine e-äris, koostanud Andrei Mištšenko

HKHK veebikabinet (sisselogimine, salasõna vahetamine,allkirja lisamine),koostanud Airi Aavik ja Marek Seil

3. Google kalender

Meeskonna ajahaldussüsteemi loomine

3.1. Vii ennast kurssi!

Loeng. Kuula ja vaata juhendaja näiteid.

3.2.Leia oma personaalne kalender 

Kanna oma kalendrisse selle nädala tunniplaan ja muud olulised tegevused.

3.3. Loome meeskonnakalendri

Valige üks,kes loob meeskonnakalendri ja jagab seda teistega.
Iga tiimiliige kannab ühiskalendrisse järgmise nädala tunniplaani ühe osa. Kes millise osa kannab, lepite omavahel kokku.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.