koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

16. Kordame eksamiks

15. Lühendamine

1. Ava lehekülg http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=9 ja tutvu lühendamise reeglitega.

2. Vestleme nendest lühidalt, abiks võib olla ka esitlus.

3. Ava LearningApps, logi sisse ja vali sealt lühendamise kaust.

4. Ava Quizlet, ühine klassiga ja lahenda ülesanded.

14. Kirjanduse PowerPoint "Eestlane laulab ennast vabaks"

Vaata ka filmi Balti ketist! 

Pärast filmi vaatamist:

1. Koosta filmi põhjal kaks küsimust, mis aitaksid kaaslastel Balti keti olemust paremini mõista.

Proovi koostada: üks valikvastustega küsimus (3 - 5 valikut); üks väiteküsimus, millele saab vastata ei või jah, ning kus tuleb oma valikut ka põhjendada.

2. Koosta õpetaja esitluse põhjal üks küsimus ühe kirjaniku kohta.  

3. Saada küsimused õpetajale. 

13. Suur ja väike algustäht

1. Teooria ja praktika - loe läbi suure ja väikese tähe teooria ja proovi järele ka praktilisedülesanded.

2. Lisaülesanne 1

3. Lisaülesanne 2

4. Lisaülesanne 3

12. Kokku - lahkukirjutamine

Teooria ja praktika

Hästi lihtne teooria ja praktika (4.klassi materjal)

Eesti keele käsiraamat

Ülesanne 1 

Ülesanne 2 

Test 1

Test 2

Test 3 (harjutusi on kokku 6) 

Test 4 (siin on õige mitmeid teste) 

Iseseisev töö

1. Loo kaaslastele üks kokku-lahkukirjutamise harjutus. Kasuta selleks LearningApps keskkonda. Konto peaks Sul olemas olema. Vaata, milliseid harjutusi seal on ja vali, millise Sina koostad. Harjutuse link saada õpetajale.

Aega on Sul selleks kaks õppetundi (neljapäeval 6.tund ja reedel 1. tund)

2. Kui saad harjutuse rutem valmis, tee teste, mida Sa veel pole jõudnud teha.

3. Kui testid ka valmis on, siis uuri veel Teooriat ja praktikat, ka seal on ülesandeid. 

11. Kirjanduse PowerPoint "Eestlane sõjas ja võõrvõimude all"

Eestlane sõjas ja võõrvõimude all.pdf

Film "Õnnelind flamingo"  (Eesti Telefilm 1986)

Tööülesanne filmi põhjal:

1. Loe läbi filmi lühitutvustus (vt filmi all olev tekst)

2. Kirjuta filmis nähtu põhjal essee "Laps on kodu peegel" .

Kirjuta Google Docsis ja jaga oma tööd õpetajaga.

10. Uurimistöö vormindamine

Juhendid võetud Koolielu veebikursusest "Uurimustöö ja referaadi vormistamine" Word 2010 baasil.

1. Programmiga MS Word 2010 (või MS Word 2007) teha algtekstiga "elurikkus_word2010" töö vormindamise ja sisukorra koostamise ülesanded vastavalt juhendile. Laadige alla ehk salvestage oma arvutisse failid algtekst "elurikkus_word2010" jajuhend1 ja näidis. Näidis on selleks, et juhendist oleks lihtsam aru saada.

 NB! Vormindamata algtekst "elurikkus_word2010" tuleb kindlasti oma arvutisse salvestada ja alles siis tegema hakata.

2. Täiendada esimest tööd: lisada sellesse diagrammid, pildid ja tabelid ning need nummerdada.
Siin on teise töö juhend. Lisaks juhendile salvestage oma arvutisse failelurikkus_diagrammid.xlsx, milles on lähteandmed diagrammide loomiseks ning pildid:elurikkuse aasta logo ja võistluse plakat.
Et oleks ettekujutus, milline peaks töö tulema, siis vaadake ka näidist.

Lisamaterjal: Arvutiteksti kirjutamise põhitõed. Allikas: http://informaatika5.weebly.com/videost-jutu-kirjutamine.html

9. Kirjanduse õppematerjal "Eestlane saab oma riigi"

1. ülesanne:

Loo interaktiivne pilt ühest käsitletava perioodi teemast/kirjanikust (jagame tunnis), kasutades selleks programmi Thinglink. (Vaata ka videojuhendit)

Selleks:

1. Otsi internetist iseloomustavaid pilte, salvesta need arvutisse ja tee Picasaga nendest kollaaz.(kui ei tea, kuidas teha, vaata siit) Loomulikult võid kollaazi teha ka muude vahenditega.

2. Kollaaz laadi Thinglinki. Pildi peale kogu kokku tähtsam info kirjaniku kohta (eluloo faktid, looming vm, mida tutvustad, on Sinu valik). Ära unusta lisada näiteid tema loomingust (luuletus, laul, kuuldemäng, lavastus jne). Kui netis näidet võtta pole, tee see ise.

Vaata õpetaja näidet:  https://www.thinglink.com/scene/457229823136235522

3. Saada pildi link õpetajale [email protected]

4. Valmistu oma Thinglinki kaaslastele esitlema. 

Thinglingi hindamismaatriks:

Pilt on hea kvaliteediga. Pilt on kollaaz. 1p

Kirjanikku/teemat tuvustatakse vähemalt viiest erinevast aspektist. 2p

Olemas on loomingu näide. 1p 

Thinglinki esitamine on sorav ja ladus e õpilane teab, millest ta räägib. 1p

Kokku 5 p. Iga punkt on ühtlasi hinne viiepalisüsteemis (st 3 punkti on "rahuldav, 4 punkti "hea" jne) 


2. ülesanne

Lavasta kursusel käsitletud kirjaniku kirjanduspala.

Kirjaniku ja loo võid vabalt valida. Samuti võid ise valida esitlusviisi. Võimalused: video, kuuldemäng, animatsioon, fotolavastus, esitlus (koos muusika ja temaatiliste piltidega) jne.


8. Kirjanduse õppematerjal "Eestlane saab eestlaseks"

7. Lause kirjavahemärgid

Süntaksi põhiteadmised. doc 

Uuri lähemalt reegleid!

Testi oma teadmisi: 

EKI Keelenõuanne (vali testid 1 - 3)

EIS avalikud ülesanded

 

Logi keskkonda LearningApps ning lahenda ülesanded, (kaust kv), paroolid saad õpetaja käest


6. STIILIÕPETUS

Loovkirjutamine 1

1. Vaata videot:

2. Kirjuta vaadatud videost lähtudes kirjand antud teemal. Kirjandi pealkiri mõtle ise.

3. Kirjandi pikkuseks on min 200 sõna. Vormista kirjand Wordis järgmiste nõuete alusel: kirjastiil Times New Roman, 14p; rööpjoondus; reavahe 1,5.

4.Kirjandi päisesse kirjuta oma nimi, kooli nimi, klass ja vanus.

5. Saada oma töö õpetajale aadressil [email protected]


Loovkirjutamine 2

5. Sünonüümid, antonüümid, homonüümid

4. Kirjanduse õppematerjal "Rahvaluule"

3. Film "Minu Eestimaa"

2. Keel - mis see on?

1. Õppeplaan

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.