koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Õppeplaan

Õppetöö maht:

Teemad, millest juttu tuleb

 • arvutiga seonduvad põhimõisted
 • infootsing
 • tekstitöötlus, sh dokumendihaldus 
 • tabelarvutuse alused
 • e-post, e-kirja kirjutamine
 • esitluse koostamine
 • id-kaardi kasutamine

Oled õppe edukalt läbinud, kui...

 • suudada teksti sisestada tekstidokumenti, oskad seda vormindada
 • leiad dokumendi koostamiseks vajalikku infot, kasutates erinevaid infootsingusüsteeme
 • tunned tabelarvutuse elementaarseid põhimõtteid
 • oskad koostada esitlust
 • kasutad esitamiseks e-posti või ühistöövahendeid
ja
 • esitad kõik iseseisvad tööd õigeaegselt

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.