koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

1. Tervislik arvutikasutamine

2. Kuidas teha kodulehte või blogi?

3. Uurimistöö koostamine

Juhendid võetud Koolielu veebikursusest "Uurimustöö ja referaadi vormistamine" Word 2010 baasil.

1. Programmiga MS Word 2010 (või MS Word 2007) teha algtekstiga "elurikkus_word2010" töö vormindamise ja sisukorra koostamise ülesanded vastavalt juhendile. Laadige alla ehk salvestage oma arvutisse failid algtekst "elurikkus_word2010" jajuhend1 ja näidis. Näidis on selleks, et juhendist oleks lihtsam aru saada.

 NB! Vormindamata algtekst "elurikkus_word2010" tuleb kindlasti oma arvutisse salvestada ja alles siis tegema hakata.

2. Täiendada esimest tööd: lisada sellesse diagrammid, pildid ja tabelid ning need nummerdada.
Siin on teise töö juhend. Lisaks juhendile salvestage oma arvutisse failelurikkus_diagrammid.xlsx, milles on lähteandmed diagrammide loomiseks ning pildid:elurikkuse aasta logo ja võistluse plakat.
Et oleks ettekujutus, milline peaks töö tulema, siis vaadake ka näidist.

Lisamaterjal: Arvutiteksti kirjutamise põhitõed. Allikas: http://informaatika5.weebly.com/videost-jutu-kirjutamine.html


4. Tabelarvutusprogramm Exel

Õppematerjalid:

Exeli õpetus (vajad kõrvaklappe!)

Lahenda ülesanded

Kontrolltöö

5. Kuidas küsida korraga paljude inimeste käest? Google Forms

6. Videotöötlus

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.