koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Saame tuttavaks

Made with Padlet

1.Tekstitöötlus I osa (02.12.2016)

1.1 Proovitöö MS Wordis.

Lae alla Tekstitöö katsetus ja proovi kujundada dokument vastavalt juhistele.

1.2. MS Word 2010 õppematerjal.

Meie õpetaja Mario Mäeotsa kursus Word 2010 kohta, kasuta seda nii tunnis kui iseseisvaks õppimiseks.

1.3. Teksti sisestamine ja elementaarne vormindus. Ülesanne: artikli refereerimine.

Koduseks harjutamiseks (5h)

1. Tutvu õp Mario kursuse materjalidega vastavalt oma tasemele.

2. Jätka tunnis alustatud ülesandega:

2.3. Teksti sisestamine ja elementaarne vormindus. Ülesanne: artikli refereerimine.


NB! Kui Sul ei ole võimalust kasutada MS Wordi, proovi teisi vahendeid, näiteks

 • Libre Office Writer (arvutisse allalaaditav, tasuta tarkvara, LibreOffice tarkvarapaketi üks osa)
 • Google Drive dokument (Google pilvepõhine tabelarvutus, tasuta, sisse saad logida oma Gmailiga)
 • OneDrive Word (Microsofti pilvepõhine lahendus, tasuta, sisselogimiseks tee omale kasutaja)
Ükski neist ei ole nii võimas kui MS Word, aga tavakasutamiseks on need täiesti piisavad.

2. Tekstitöötlus II osa (15.12.2016)

1. Memo koostamine artikli põhjal

1.1. Tutvusta kolleegidele lühidalt artiklit, millest memo koostad.

1.2. Ava Sulle sobiv tekstitöötlusprogramm (Word, Drive, Libre) ja koosta memo, lähtudes memo koostamise põhimõtetest. Abiks on HKHK kirjalike tööde juhend ja allpool olev väike memo sisuline kirjeldus. NB! Vorminda vastavalt HKHK kirjalike tööde nõuetele:


Formaat

Kirjalikud tööd esitatakse A4 formaadis. Tekst kirjutatakse ainult ühele lehepoolele. Lehekülje vormindamisel tuleks kasutada järgmisi formaate:

ülalt ja alt – 2,5 cm

paremalt – 2 cm

vasakult – 3 cm


Töö vormistamine

Töö vormistamisel kasutage rööpjoondust (justified) Tekstilõigud eraldatakse üksteisest täiendava reavahega. Kirjalike tööde vormistamisel on reavahe 1,5 . Kasutatakse püstkirja Times New Roman, kirjasuurus on 12.


1.3. Salvesta oma töö arvuti kõvakettale. Teistega jagamiseks lae see üles meie Memopadetisse. Seejärel kustuta see kõvakettalt.

Made with Padlet

Mis on memo? (Wikipedia tõlgendus)


Memo – on lühidalt “märkus meelespidamiseks” ehk märkmed, mis aitavad mälu värskendada ja/ või hoida. Memo lihtsustab teabevahetust ning informeerib neid, kes peaksid informeeritud olema, sellest, mida nad peaksid teada saama Memo efektiivsus seisneb tema selguses, lihtsuses ja objektiivsuses.  Memo kasutatakse palvete või teadete edastamiseks ning teadustööde kohta käiva info edastamiseks.


Memo sisu koosneb:

 • sissejuhatusest- memo kirjutamise eesmärk; 
 • analüüsist- objektiivne kirjeldus, mida tutvustatakse, millest räägitakse. Otsitakse välja olulisemad teemad ja seotakse nad omavahel loogiliselt. Põhimõte: tähtsad punktid enne ning siis järgnevad detailid, toetavad märkused. 
 • kokkuvõte - tulemused, järeldused, soovitused, kus seda infot kasutada


Memo vorm ja keelekasutus on kirja vormist formaalsem ja selle põhinõue on selge visuaalne stiil: teksti lõikudeks jaotamine, vahepealkirjad, vajadusel teksti osade esiletõstmine.  Laused ja lõigud on lühikesed, lõikude vahel tühi rida.


Koduseks harjutamiseks (13h)

1. Tutvu õp Mario materjalidega Teksti vormindamine kuni Pildid tekstidokumendis. Harjutusi pole vaja teha, need teeme tunnis koos.

2. Tekstivormindamise praktikum.
2.1. Pidid õpetaja Ingele esitama essee ühe hoone kohta. Saada essee ka mulle, et saaksin Sind nõustada vormindamisel. Vormindamisel jälgi HKHK Kirjalike tööde vormindamise juhendit.
2.2. Pidid õpetaja Villule esitama referaadi "Puitplaadid". Saada referaat ka mulle, et saaksin Sind nõustada vormindamisel. Vormindamisel jälgi HKHK Kirjalike tööde vormindamise juhendit.

Tööd saada minu e-mailile [email protected]
Tähtaeg 30.12.2016

3. Tekstitöötlus III osa. 19.01.2017

1. Teksti vormindamine. Kordame ja süvendame kodus õpitud oskusi.

1.1. Ava õp Mario leht http://www.metshein.com/unit/teksti-vormindamine-harjutus-4/?id=2627

1.2. Loe juhend läbi ja lae alla harjutus 4.

1.3. Vorminda vastavalt juhendile.

2. Lõigu vormindamine. Kordame ja süvendame kodus õpitud oskusi.

2.1. Ava õp Mario leht http://www.metshein.com/unit/teksti-vormindamine-harjutus-4/?id=2627

2.2. Loe juhend läbi ja lae alla harjutus 5.

2.3. Vorminda vastavalt juhendile.

3. Laadid ja sisukorra loomine.  Kordame ja süvendame kodus õpitud oskusi.

3.1. Ava õp Mario leht http://www.metshein.com/unit/laadid-ja-sisukorra-loomine-harjutus-6/?id=2627

3.2. Loe juhend läbi ja lae alla harjutus 6.

3.3. Vorminda vastavalt juhendile.

3. Tabelid.  Kordame ja süvendame kodus õpitud oskusi.

4.1. Ava õp Mario leht http://www.metshein.com/unit/tabelid-harjutus-7/?id=2627

4.2. Loe juhend läbi ja lae alla harjutus 7.

4.3. Vorminda vastavalt juhendile.

Koduseks harjutamiseks (3h)

 • Ava Statistikaameti koduleht nimede statistika kohta
 • Otsi statistikat vähemalt viie nime kohta.
 • Koosta leitud andmete põhjal tabel, mis võimaldab nimede statistikat omavahel võrrelda. Kasuta võrdlemiseks vähemalt kolme näitajat.


4. Pildid (tekstidokumendis) 03.02.2017, 17.02.2017

1. Läheme pildistama!

2. Pildid tekstidokumendis.  

 • piltide laadimine arvutisse
 • pilditöötlus tekstidokumendis

3. Piltide kasutamine oma töödes. 
3.1. Autoriõigus.
Esitlustes (ja mitte ainult) oma üheks põhiliseks visualiseerimisvahendiks pilt. Alati ei ole võimalik (ja pole ka mõistlik) pilti ise teha, vaid see tuleb kusagilt leida. 

1.1. Loe Erik Mandre artiklit "Foto ja autoriõigus" 


1.2. Loe Marko Palmi artiklit "Piltide kasutamine internetis ja sotsiaalmeedias eelab nõusolekut autorilt."


1.3. Uuri lähemalt lehte "Tasulised ja tasuta pildipangad" ning katseta erinevate pildipankade võimalusi.


1.4. Pane saadud teadmised proovile: LAHENDA TEST

Kuidas testi avada: 

Avanenud aknasse Enter Game Code kirjuta mängu kood  311514

Vajuta proceed.

Enter Your Name - kirjuta sinna oma nimi.

Vajuta Join Game.

Ekraanil hakkavad keerlema pildid, vajuta pildi peale :), tekib nupp Start.

Ole valmis alustama! 

Igale küsimusele on aega vastata 1 minut.


3.2. Fototöötlus veebis. Fotole autoriõiguse lisamine.

Koduseks harjutamiseks (6h)

1. Uuri lähemalt tasuta pildipanga Pixabay võimalusi. (Sisse logida pole vaja.)
2. Loo Sulle sobivas tekstitöötlusprogrammis dokument, milles kirjeldad, kuidas Sa sellest programmist pildi óma arvutisse laadid.
3. Leia sealt pilt mingisugusest ehitisest (ingliskeelne otsing) ja lisa ka see pilt oma dokumenti.
4. Vorminda tekst vastavalt elementaarsetele tekstitöötlusnõuetele (kirja suurus, kirjastiil, joondus, vajadusel loend, päis, pildi pealdis).
5. Saada see juhendajale aadressil [email protected]

5. Tabeltöötlus, 09.03.2017,24.03.2017

5.1. Teooria. Sissejuhatus tabelarvutusprogrammi

5.1.1. Andmete sisestamine ( Harjutus 1)

5.1.2. Tabelite vormindamine

5.2. Praktika. Tabelite koostamine

5.2.1 Vaata videot ja koosta selle põhjal kaks tabelit ühele töölehele: 

x Savikrohvi koostis

x Savikrohvimise tegevuste loetelu tegevuste teostamise järjekorras


Vorminda tabel nii, et oleks silmale ilus vaadata ja arusaadav.

Näita tabelit juhendajale.

5.3. Teooria. Valemite koostamine

5.3.1. Valemite koostamine (Harjutus 4)

5.3.2. Lihtsad funktsioonid (Harjutus 5)

5.4. Praktika. Hinnapakkumise koostamine

5.4.1 Koosta kliendile hinnapakkumine.

 • Hinnapakkumise alginfo leiad SIIT.
 • Koosta hinnapakkumine Exelis vastavalt oma äranägemisele, kuid mingil ajal peaksime jõudma korrektselt vormistatud hinnapakkumiseni, mille näidise leiad SIIT.

Koduseks harjutamiseks (18h)

Tööta iseseisvalt läbi järgmised peatükid Exeli õppematerjalist:


Vaata üle ka kõik teised õppematerjalid Exeli kohta, mis metshein.com veebiõpikus on.


6. Infootsing ja info talletamine 28.04.2017

Sageli on vaja toimetada internetis, salvestada linke, teha reklaami, kokku koguda andmeid, pilte jne. Selleks on mitmesuguseid võimalusi, kuid mina pakun välja veebitahvli Padlet.

6.1. Veebitahvli loomine 

Padleti eelised:

 • võid sisse logida oma Gmail või FB kontoga
 • hilisemal täiendamisel ei ole vaja sisse logida
 • võid kaitsta salasõnaga
 • saad teha koostööd (n ühine lingikogu spetsialistidele)
 • saad anda erinevaid õigusi kasutamiseks (privaatne, ainult vaadata, lisada) 
 • saad kleepida igasuguseid asju (dokumendid, videod, pildid jne)
 • lihtne jagada - vajad ainult linki, mille aadressi saad ise teha

6.2. Veebitahvlile materjali lisamine -  oma digitaalsete oskuste kaardistamine

 • ava kõrvalolev link Skillage.eu
 • vasta küsimustele
 • lisa veebitahvlile link oma tulemustega

6.3. Veebitahvlile materjali lisamine - CV koostamine Europassis

 • ava kõrvalolev link Europass
 • täida küsitud väljad (võid teha ka väljamõeldud isikule cv)
 • lae cv alla ja lisa oma veebitahvlile  

6.4. Veebitahvlile materjali lisamine - erialase materjali lisamine

 • otsi internetist oma eriala puudutavat kirjandust, videosid, pilte jne
 • lisa vähemalt viis asja oma veebitahvlile, et tekiks materjalide kogu
 • otsigu efektiivistamiseks uuri lähemalt otsingunippe 

Viimane ülesanne - palun anna ÕISis õpetajale ja ainele tagasiside!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.