koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Õppevideo koostamine.

Kursuse eesmärgid:
 • anda algteadmised video loomise protsessist
 • koostada ohutusteemaline õppefilm tulevastele tisleritele
Kursuse eduka läbimise järel osaleja:
 • oskab planeerida tegevusi enne filmimist
 • teab, kuidas filmida 
 • oskab lihtsa filmi kokku monteerida
Kursuse sisu jaguneb kolmeks põhimooduliks:
 • Ettevalmistused filmimiseks
 • Filmimine montaažiks
 • Video monteerimine

Kursuse lõpus Sa oskad:

 • kasutada erinevaid seadmeid ja tarkvara oma töö eesmärkide saavutamiseks
 • luua videot vastavalt seatud eesmärkidele (kirjutada storyboardi, filmida ja monteerida)
 • esitleda oma tööd veebis (reklaam oma firmale, koduleht, oma töö tutvustus vm)

Planeering

 

Oled kursuse edukalt läbinud, kui...

 • õpid (vältima vigu)  juba olmasolevatest filmidest ja analüüsid neid
 • töötad läbi teooriakursuse
 • lood oma filmi jaoks stsenaariumi
 • oled valmis saanud ühe ohutusteemalise õppefilmi
ja
 • esitad kõik  tööd õigeaegselt

Õppevideo hindamine:

Hindamine toimub kahes etapis: protsessihindamine ja tulemushindamine.

Protsessihindamine koosneb ülesannete 1 - 7 täitmisest. 

Iga ülesanne saab kvaliteedimärgi: roheline on "korralik sooritus", kollane "ajab asja ära", punane "ebakvaliteetne tulemus". 

Positiivse hinde saamiseks peab olema vähemalt kuus rohelist märki, kusjuures kaks kollast annab kokku ühe rohelise. 


Tulemushindamise jaoks esitatatakse valmis video ja seda hindab zürii.

1.1. Milleks selline teema?

Ohutus on tööelus väga oluline, kui soovid pikalt terve ja ühes tükis püsida. Kahjuks ei ole eestikeelseid materjale väga palju.

Vaata materjal üle ja vasta kolmele küsimusele. Tegemist on individuaalse tööga, igaüks räägib enda eest.

Ülesanne 1. Vaata valikut ohutusalastest filmidest ja avalda arvamust:

 • milline vaadatud filmidest täitis kõige paremini oma eesmärki ja miks
 • milline film oli kõige infovaesem ja miks
 • mida sina teeksid teisiti

NB! Arvamuslehele sisesta kõigepealt oma nimi. Eesnimest piisab. Seejärel asu kirjutama. Saad korraga kirjutada kuni 140 tähemärki. Kui sellest jääb väheks, alusta uut postitust.

Ülesanne 2. Kirjelda, kuidas Sina oled oma erialal omandanud ohutustehnikaalased teadmised ja kogemused.

 
 

Ülesanne 3. Millistel teemadel võiks tisleritele mõeldud ohutustenhnikaalaseid videosid olemas olla?

 

Ülesannete esitamise tähtaeg: 26.mai 2017 
Arvestuse saab iga õpilane individuaalselt.

1.2. Ettevalmistus filmimiseks

Eeltöö: moodustage meeskonnad. Kuna teid on seitse, siis kaks paari ja üks kolmik.

Pange oma filmitiimile ka nimi ning looge omale tunnuslogo. Võite selleks kasutada programmi Logomakr.

Tiimi koosseis, nimi ja logo pange üles meeskonnatahvlile.

Ülesanne 4. Tutvuge õppematerjaliga ja täitke ülesanne.

Ülesande esitamise tähtaeg: 29. mai 2017
Arvestuse saab meeskond.

1.3. Filmistsenaariumi kirjutamine

Ülesanne 5. Tutvuge õppematerjaliga ja kirjutage filmistsenaarium. See lisage meeskonnatahvlile oma meeskonna materjalide alla.

Ülesanne 6. Arutage, milliseid vahendeid teil filmi jaoks vaja läheb. 

Pidage silmas nii tehnilisi vahendeid filmimiseks kui seda staffi, mida filmi sisu jaoks vaja on. 

Mina saan pakkuda järgmist tehnikat: tahvelarvuti Samsung + mälukaart, GoPro seikluskaamera, peegelkaamera Nikon, lisaks statiivi. 


Vahendite loetelu pange kirja stsenaariumi esilehele.

Filmi sisu jaoks vajalikud vahendid nimetage ära stseenis, kus seda vaja peaks minema või koostage eraldi loetelu.


Ülesande esitamise tähtaeg: 31.mai 2017
Arvestuse saab meeskond.

NB! Kontakttund 05.06 kell 10.15!
1.4. Eeltöö - vahendid ja võttekohad

Ülesanne 7. Filmi ja tutvusta võttekohti.

Tehke esimesed proovikaadrid kohtadest, kus tegevus toimuma hakkab. 

Vaadake üle võttekoha valgus ja proovige heli kvaliteeti.


Filmitud klipid laadige Google Drive kataloogi.

 
 

1.5. Võttepäev!  05.06.2017

1.6. Montaaz  06. - 07.2017

1.7. Esita valmis film. 
Tähtaeg 09.06.2017

Made with Padlet

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.