koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Saame tuttavaks!

Made with Padlet
Lepime kokku koostöövormides

 • e-post - Gmail
 • ühistöövahendid - Google Drive
 • dokumendihaldus - Google Drive, MS Word, MS Exel
1. E-kirja hea tava

 
ÜLESANNE 1. Praktika.
Ava lehekülg http://www.skillage.eu/ ja soorita seal olev ülesanne. 
Ülesande tulemused saada oma postkastist õpetajale e-postiaadressil ([email protected]). 
Tulemusi võid saata kahel moel: kopeerides tulemuste lehekülje linki (vt näidist) või lisades pdf dokumendi (vaata sama näidist). Proovi kasutada mõlemat varianti.

2. Ühistöövahendid ehk läheme pilve!

Made with Padlet

3. Tekstitöötlus

Võimalik on valida kolme taseme seast

Mis on Sinu eelistus?

Tase 1. Leiame nupud üles. Töötad koos juhendajaga Google Drives.

Tase 1. Leiame nupud üles
Ava Goole Drive ülesanne ja tee sellest endale koopia (Fail - Tee koopia).

Tase 2. Kirjutame ja kujundame. Töötad iseseisvalt vabalt valitud programmiga.

Loo oma eriala tutvustav/reklaamiv tekst, kus peavad olema järgmised elemendid:

Töö peab olema nii tekstiliselt kui visuaalselt nauditav. Tekstist ja piltidest peab selguma, miks on see eriala parim valik kõikide erialade seast :)


Tase 3. Mahuka dokumendi vormindamine.  Töötad iseseisvalt vabalt valitud programmiga.

Lae alla Lapimaa tekst ja vorminda vastavalt juhendile. 
Lapimaa juhend
Lapimaa tekst

Tekstitöötluse praktikum 17.04.2018

Et kinnistada eelmise tunni teadmisi ja kodus harjutatut, teeme läbi ühe praktilise harjutuse. Ühtlasi saame teema ka arvestatud.

4. Tabelarvutus

Läbi järgnevad sammud

Jäta vahele sammud, mida oskad või tead.

Google arvutustabelit tutvustav video

Pane klapid pähe, kuula ja proovi järele teha.

Tee endale pere-eelarve

Pere-eelarve tegemiseks vajad tabelit, mis Sinu eest arvutused ise ära teeks. Siit saadki ühe variandi Drive arvutustabelina endale alla laadida. Ava fail, tee sellest endale koopia ja proovi arvudega täita.

Kuidas arvutustabel arvutab? Tunnitöö algajatele (06.06.2018)

Ava õppematerjal ja proovi täita ülesanded. Ülesannete juhendid ja spikrid on kirjas lahtrite peal avaneval kolmnurgal. Harjutusi on päris mitu :) Katseta!

Iseseisev töö edasijõudnutele

Ava Exel 2010 õppematerjal ja läbi kursus. Esita arvestuse saamiseks õpetajale kolm ülesannet: 
harjutus 4
harjutus 5
üks harjutus oma vabal valikul alates harjutusest 7
Saada harjutused õpetaja e-mailile.
NB! Enamikku harjutustest saad teha ka Google Arvutustabelis, aga mitte kõike.


Algab uus õppeaine "Digitaalsed vahendid erialases arengus"

5. Digitaalsed autentimismeetodid

 

NB! Õppeülesanne nendele, kes tunnis ei osale.


Ava Google Drive dokument "ID-kaardi ülesanne", tee sellest endale koopia ja täida  töölehel olevad ülesanded. 


Sissejuhatuseks:
Kas sina ajad oma asju kaasaegselt? Ava link ja analüüsi ennast!

ID-kaart

 • Eesti ID-kaart on isikutunnistus, mida on võimalik kasutada ka elektrooniliselt. 
 • ID-kaardi südameks on kiip, mis sisaldab autentimiseks ja digiallkirjastamiseks kasutatavaid võtmeid. Kiibi sees on kaks võtmepaari, millest esimest (pin 1) kasutatakse peamiselt autentimiseks ja teist (pin 2) digiallkirjastamiseks. 
 • Et arvuti oskaks kaardilugejas oleva ID-kaardiga suhelda ning sinna andmeid saata, on vaja paigaldada arvutisse vastav tarkvara, mille leiate aadressilt https://installer.id.ee

Digi-ID

 • Digi-ID on ID-kaardi analog, mida saab kasutada ainult digitaalselt. 
 • Digi-ID kaardil puudub foto ja seega ei saa seda kasutada visuaalse isikut tõendava dokumendina.

ID-kaardi haldusvahend ja DigiDoc programm

ID-kaardi tarkvara sisaldab:

 • ID kaardi utiliiti
  • isikuandmete lugemine
  • sertifikaatide registreerimine
  • sertifikaatide salvestamine faili
  • PIN ja PUK koodide vahetamine
  • lukustatud PIN koodi lahti blokeerimine
  • kaardi kasutamise statistika vaatamine
 • Digidoc klienti
  • digiallkirjastamine
  • digiallkirjade kehtivuse kontrollimine
  • avada / salvestada Digidoc konteineris asuvaid faile
  • krüpteerida ja dekrüpteerida faile
 • Brauserite pistikprogramme (pluginaid)
  • lisab brauserile ID-kaardi toe autentimiseks ja digiallkirjastamiseks

Kontrollime:


 • Kas on olemas kehtivad sertifikaadid? 
 • Mis kuupäevani sertifikaadid kehtivad?
 • Mis kuupäevani kehtib ID-kaart?

Autentimine


 • ID-kaart võimaldab kaardi omanikku elektrooniliselt identifitseerida ehk autentida. 
 • D-kaardiga sisselogimiseks on sul vaja teada PIN-koodi ning ka kaart ise peab olema füüsiliselt sinu valduses.
 • PIN1 koosneb numbritest ja on 4-12 sümbolit pikk. 


Kontrollime:

Digiallkirjastamine


 • Juriidiliselt on digiallkiri samaväärne tavalise allkirjaga. 
 • Digiallkirjastamiseks kasutatakse ID-kaardi kiibil olevat allkirjastamise võtit, allkirja sertifikaati ja PIN2, mis võimaldab teha operatsioone kiibil oleva allkirjastamise võtmega. Seega võib mõelda PIN2 kui lukuvõtmest, mis lukustab lahti kiibil oleva allkirjastamise jaoks kasutatava salajase võtme. PIN2 koosneb numbritest ja on 5..12 sümbolit pikk.
 • Sertifikaat on iga kasutaja jaoks unikaalne, see seob allkirja ja ID-kaardi kiibil oleva võtme. Sertifikaat on avalik ja selle abil saab kontrollida kas antud allkiri on ehtne. 
 • Allkirjastmise protsessil kontrollitakse kas kasutaja sertifikaat on kehtiv, nimelt peab serifikaat olema kehtiv selleks, et allkirja anda. Selleks tehakse allkirjastamisel automaatselt päring sertifitseerimiskeskuse serverisse ja lisatakse allkirjale vastav tõend. 
 • Digiallkirja saab anda ainult kehtiva allkirjastamise sertifikaadiga ja seega tuleb vastava sertifikaadi kehtivust kontrollida igal allkirjastamisel. Samuti lisatakse digiallkirjale ajatempel.
 • Loodud failid on laiendiga .bbdoc.

Kui soovid luua dokumenti e-allkirjaga, siis kasuta selleks:

 • DigiDoc3 programmi, mis paigaldatakse sinu arvutisse koos ID-tarkvaraga
 • Riigiportaali, mis asub www.eesti.ee
 • DigiDoc Portaali, mis asub https://digidoc.ee

Harjutame:


Ava Google Drive dokument "ID-kaardi ülesanne", tee sellest endale koopia ja täida  töölehel olevad ülesanded.  
Krüpteerimine ID-kaardi abil

 • Salastamine ehk krüpteerimine võimaldab kaitsta lühiajaliselt tundlikku infot teiste inimeste eest.  . 

 • ID-kaardi krüpteerimise funktsionaalsust ei tohi kasutada andmete pikemaajaliseks krüpteerimiseks / krüpteeritud kujul säilitamiseks. Põhjus seisneb selles, et kui ID-kaart kaob / kui kiip saab kahjustada / sertifikaate & võtmeid uuendatakse, siis pole enam juurdepääsu dekrüpteerimiseks vajalikule salajasele võtmele ning andmeid ei saa enam kunagi dekrüpteerida. 

 • ID-kaardi poolt pakutavat krüpteerimise ja dekrüpteerimise funktsionaalsust saab kasutada näiteks e-kirjade ja nende manuste turvamiseks.

 • DigiDoc3 krüpto on programm, millega saad andmeid salastada (krüpteerida) ja salastatud andmeid muuta uuesti kõigile loetavaks (dekrüpteerida). 

 • Krüpteerimiseks kasutatakse ID-kaardi isikutuvastamise sertifikaati. 

 • Salastatud failid on laiendiga .cdoc. 
 
 
Airi 2009

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.